Apotheekkosten

Begeleidingsgesprek

Als u bij de apotheek een medicijn ophaalt, kan het zijn dat u een 'begeleidingsgesprek' krijgt. In dit gesprek wordt alle noodzakelijke informatie gegeven over bijvoorbeeld het gebruik van het middel, de eventuele bijwerkingen en waar u bij het gebruik op moet letten. Voor dit gesprek betaalt u. De kosten staan op uw rekening.

Per 1 januari 2016 is het begeleidingsgesprek op de nota samengevoegd met de zogenoemde 'standaard terhandstelling' (de uitgifte van het medicijn zelf). Dit staat als ‘terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ op de nota. Het gesprek en de terhandstelling horen bij elkaar en staan dus altijd samen op uw rekening.

Het begeleidingsgesprek is namelijk regelmatig onderwerp van discussie omdat het sinds 2014 apart op de nota staat vermeld. Het lijkt voor consumenten alsof dit nieuwe, extra kosten zijn. Ook vinden sommigen het overdreven om te betalen voor een gesprek over een medicijn dat ze misschien al eerder hebben gebruikt. Daarnaast vragen burgers zich af of de kosten wel in verhouding staan tot de inhoud van het gesprek.

Het gesprek is niet nieuw

De prijs van een medicijn bestaat uit twee delen, namelijk het medicijn zelf en de farmaceutische zorg. Deze zorg heeft de NZa in zogenoemde prestaties omschreven. Het begeleidingsgesprek is één van de prestaties en bestaat al jaren. Iedereen betaalde er ook al voor. Het verschil is alleen dat de kosten nu duidelijk op de nota staan. Dat was eerder niet het geval.

U kunt altijd een gesprek krijgen als u een nieuw medicijn krijgt of wanneer u het medicijn al langer dan een jaar niet heeft gebruikt. De apotheker bepaalt of u het gesprek krijgt. Als u het begeleidingsgesprek weigert, kan een apotheker besluiten het medicijn niet mee te geven. U moet zelf in de gaten houden of het gesprek terecht in rekening is gebracht. Zie ook het informatieblad 'Eerste uitgifte van medicijnen' van Patiëntenfederatie NPCF.

Wat vindt de NZa?

De NZa wil dat de kwaliteit van zorg en de informatie hierover voor de burger goed is. Het begeleidingsgesprek maakt daar ook onderdeel van uit. Wij vinden dat een patiënt veilig medicijnen moet kunnen gebruiken. De apotheker is expert op het gebied van medicijnen. Hij kan en moet dit uitleggen, vooral als de patiënt een nieuw medicijn gaat gebruiken. Betaalt de burger voor zorg dan moeten deze kosten ook duidelijk op de nota staan en moet het gesprek door de zorgverlener ook daadwerkelijk zijn gevoerd.

De NZa verwacht niet dat deze aanpassing een einde maakt aan alle discussie aan de apotheekbalie. De NZa vindt dat er altijd een onderbouwing aanwezig moet zijn om het begeleidingsgesprek te leveren. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de apotheker om te beoordelen wanneer een gesprek noodzakelijk is en wat in het gesprek aan de orde komt. Hij moet dat ook kunnen uitleggen aan de burger. Het is in ieders belang dat dat op een constructieve manier gebeurt.

Meld overtreding regels bij de NZa

In de meeste gevallen worden de kosten op een correcte manier in rekening gebracht. Mocht u daarover twijfelen of heeft u het vermoeden dat een apotheker de regels overtreedt, dan kunt u dit melden bij ons Meldpunt. Meldingen zijn waardevol en helpen ons in ons toezicht.

Let op!
Wij bemiddelen niet bij een conflict dat u heeft met een zorgaanbieder of verzekeraar. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij een klachten- en geschillencommissie. Is het belang van consumenten in het geding? Dan grijpt de NZa in.

Meer weten?

Lees ook de factsheet Begeleidingsgesprek apotheek over dit onderwerp. Op onze website www.nza.nl vindt u meer informatie over de apotheekzorg zoals publicaties en beleidsregels.

Heeft u een vraag, dan kunt u ook terecht bij onze Informatielijn op 088 - 770 8 770 (lokaal tarief). Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: info@nza.nl.

Informatielijn_Erwin_def