Rijbewijskeuring

We krijgen bij de NZa veel vragen over de kosten van een rijbewijskeuring door keuringsartsen. Deze kosten kunnen namelijk verschillen.

Hoe zijn de kosten voor een rijbewijskeuring opgebouwd?

Iedere rijbewijskeuring kent een basistarief, namelijk 99,16 euro (inclusief btw). Het basistarief bevat:

  1. 15 minuten voor de keuring zelf (dit heet directe tijd).
  2. 15 minuten voor het schrijven van de keuringsuitslag door de specialist (dit heet indirecte tijd).

Ik betaal meer dan het basistarief. Hoe kan dat?

Het kan voorkomen dat u meer moet betalen dan het basistarief. Dat kan doordat:

  1. Uw keuring langer duurt dan 15 minuten.
  2. Het uitwerken van de keuring langer duurt dan 15 minuten.
Als het nodig is, mogen alleen psychiaters en neurologen extra indirecte tijd in rekening brengen. Ze mogen maximaal twee kwartier naast het basistarief in rekening brengen. Bij een keuring op last van de politie mogen psychiaters en neurologen maximaal vier toeslagen voor indirecte tijd in rekening brengen (vier keer een extra kwartier).

In sommige gevallen moet de keuringsarts een laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld een bloedonderzoek, laten doen. Ook deze kosten worden extra in rekening gebracht. Hoeveel die kosten zijn, is afhankelijk van het onderzoek. Uw keuringsarts kan u hier meer informatie over geven.

De keuringsarts is verplicht om u voorafgaand aan de rijbewijskeuring te informeren over de te verwachten totale kosten. Bekijk ook onze factsheet Wat moet ik betalen voor mijn rijbewijskeuring bij de medisch specialist voor extra informatie over de kosten.


Help, mijn rekening klopt niet!

Als u vragen heeft over uw rekening, dan kunt u die stellen aan uw keuringsarts of bij de instelling waar u gekeurd bent. Komt u er met hen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de keuringsarts of een beroep doen op de klachtenprocedure van de keurende instelling.

Daarnaast kunt u een melding doen bij ons Meldpunt. Uw melding is waardevol en helpt ons bij het toezicht houden op de zorg. We kunnen een keuringsarts of instelling aanspreken en handhavingsmaatregelen nemen als zij zich niet aan de wet houden.

Let op!
Wij bemiddelen niet bij een conflict dat u heeft met een zorgaanbieder of verzekeraar. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij een klachten- en geschillencommissie. Is het belang van consumenten in het geding? Dan grijpt de NZa in.

Melding_bruin_kleur

Welke rol speelt de NZa in dit onderwerp?

De NZa wil dat de zorg toegankelijk en betaalbaar is en de informatievoorziening op orde. De rijbewijskeuring is een onderwerp waar wij veel vragen over krijgen. En dan vooral over de hoogte van de rekening. De meeste keuringsartsen brengen de kosten goed in rekening. Alleen ontbreekt vaak verdere uitleg. Wij willen toe naar een nota die in één oogopslag duidelijk maakt hoe hoog de kosten zijn en hoe ze in rekening zijn gebracht.


Meer informatie

Meer informatie over rijbewijskeuringen vindt u ook op onze website www.nza.nl. Heeft u een vraag, dan kunt u ook terecht bij onze informatielijn op  088 - 770 8 770 (lokaal tarief). Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: info@nza.nl.