Zelf betalen

Als u zorg of medicijnen krijgt dan moet u soms zelf een deel betalen. Of dit het geval is, heeft onder meer te maken met welke zorgverzekering u heeft. Elke verzekering kent een verplicht eigen risico. Daarnaast moet u soms een eigen bijdrage betalen. Wanneer u zorg nodig heeft dan zijn er diverse mogelijkheden.

Optie 1 - Wel contract met verzekeraar

U gaat naar een zorgaanbieder die een contract heeft met uw zorgverzekeraar
In dat geval vergoedt de verzekeraar de zorg volledig en betaalt de zorgaanbieder rechtstreeks. U hoeft de rekening niet eerst zelf te betalen. Wilt u naar een bepaald ziekenhuis of naar een bepaalde fysiotherapeut kunnen gaan? Kijk dan in uw verzekeringspolis of er een contract is met die zorgaanbieders, en of al uw kosten worden vergoed.

Optie 2 - Geen contract met verzekeraar

U gaat naar een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar
Zorgverzekeraars hoeven niet met alle zorgaanbieders in uw regio een contract af te sluiten. Dat kan dus betekenen dat u naar een zorgaanbieder wil, die geen contract heeft met uw verzekeraar. In dat geval is er een kans dat:
  • u deze zorg zelf betaalt;
  • u deze zorg voor een deel zelf betaalt;
  • uw verzekeraar deze zorg volledig vergoedt.
Dit alles heeft te maken met de soort polis die u heeft afgesloten en kan voorkomen bij zowel een restitutie- als naturapolis. In de polisvoorwaarden staat wat een verzekeraar in dit geval wel of niet vergoedt.

Zorg altijd vergoed?

Wilt u er zeker van zijn dat de zorg vergoed wordt, ook als u naar een zorgaanbieder gaat waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft? Kies dan voor een polis zonder beperkende voorwaarden. Dit is een polis waarin duidelijk staat dat u naar alle zorgaanbieders van uw keuze kunt gaan. Dat zijn vaak iets duurdere polissen.

Video 'Wat is de zorgplicht van een zorgverzekeraar?'

Basisverzekering

Iedere Nederlander moet een basisverzekering hebben. In het basispakket zit bijvoorbeeld huisartsenzorg, wijkverpleging, tandartszorg voor kinderen tot 18 jaar (met uitzondering van orthodontie), fysiotherapie bij chronische ziekten, bijzondere tandheelkunde, medicijnen, hulpmiddelen, zorg in het ziekenhuis, ziekenvervoer en zorg rond de zwangerschap en geboorte.

Voor behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen, kunt u zich bijverzekeren. U sluit in dat geval een aanvullende verzekering af. U betaalt dan ook meer premie aan de verzekeraar.

Wat is mijn eigen risico?

Voor bijna alle zorg die binnen de basisverzekering valt, betaalt u eerst uw eigen risico (385 euro). Dit is verplicht en het bedrag is vastgesteld door de overheid. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Klik hier om te zien voor welke zorg uit het basispakket u geen verplicht eigen risico betaalt.

Wat is een eigen bijdrage?

Voor sommige zaken die onder de basisverzekering vallen, moet u bijbetalen. Dit wordt een eigen bijdrage genoemd. De eigen bijdrage is vastgesteld door de overheid. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van ziekenvervoer dan moet u hier zelf een deel aan meebetalen. Dit geldt ook voor hulpmiddelen. De vergoeding hiervoor kent namelijk een maximum. Alles daarboven betaalt u zelf.

Lees de polisvoorwaarden

Het is belangrijk om de polisvoorwaarden van uw zorgpolis goed te lezen. Hierin staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Daarin leest u ook hoe vaak de verzekeraar de behandeling vergoedt. En in welke gevallen u een eigen bijdrage moet betalen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over zorgverzekeringen, kijk dan ook op www.nza.nl. Heeft u een vraag, dan kunt u ook terecht bij onze Informatielijn op 088 - 770 8 770 (lokaal tarief). Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: info@nza.nl.

Op de website www.meerwetenoverzorg.nl vindt u extra informatie over zorgverzekeringen, tips waar u op moet letten en veel voorkomende misverstanden.