Zorgrekening

Zorgnota’s zijn niet altijd even duidelijk. Soms ontbreekt informatie. Of de rekening is ingewikkeld. Een voorbeeld hiervan is de ziekenhuisnota.

Ziekenhuisrekening

Een ziekenhuis brengt niet alle handelingen apart in rekening. De kosten die te maken hebben met uw ziekenhuisbezoek (van diagnose tot eventuele operatie) worden verzameld in een zogenoemde diagnose-behandelcombinatie (dbc).

Hoe hoog de rekening uiteindelijk is, hangt af van de zorg die u krijgt. Bij de vaststelling van een dbc, voor bijvoorbeeld een gebroken arm, wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal handelingen. Dit geeft de medisch specialist ruimte om de zorg aan te passen aan wat nodig is voor iedere patiënt. Een moeilijk te herstellen breuk vraagt vaak om meer zorg dan een ‘mooie’ breuk.
Zijn er meerdere diagnoses gesteld dan zijn er ook meerdere dbc’s.

Video 'Betalen van ziekenhuiszorg'

Hoe komt de dbc tot stand?

Het opmaken van de definitieve dbc gebeurt nadat een zorgtraject is afgerond. Dus de behandelingen en (na)controles zijn achter de rug en de zorg is ‘geleverd’.

De door de arts geregistreerde diagnose(n), behandeling(en) en overige informatie worden gebundeld. Er wordt gekeken of de behandeling:

  • een opname betrof met operatie of intensieve therapie;
  • een opname betrof zonder operatie;
  • een poliklinische opname of dagbehandeling betrof.

Daarna worden deze onderdelen nog verder opgedeeld. Al deze informatie wordt omgezet in een dbc die het ziekenhuis kan declareren.

Vergoeding

Verzekeraars onderhandelen met ziekenhuizen over de hoogte van een dbc. Voor sommige behandelingen heeft de NZa maximumtarieven opgesteld. Een ziekenhuis mag dan nooit meer in rekening brengen dan dat maximumtarief. Bijvoorbeeld voor acute hulp. Deze hulp moet namelijk voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn.

Wat een behandeling kost kunt u navragen bij het ziekenhuis. Ziekenhuizen zijn sowieso verplicht om de prijzen van dbc’s uit het B-segment (zorg met vrije prijzen) te publiceren op hun website als ze geen contract hebben met een zorgverzekeraar (passantentarieven).

Eigen risico

U betaalt het eigen risico dat gold in het jaar dat de dbc is gestart. Heeft u een afspraak gehad eind december 2015 en wordt u in januari 2016 geopereerd, dan start de dbc in december. En betaalt u ook eigen risico over 2015.

Wat uw eigen risico is bij een bepaalde dbc kan uw zorgverzekeraar u vertellen. Daarvoor heeft hij wel de code van uw dbc nodig. Uw zorgaanbieder kan u deze dbc-code geven.

Meer informatie

Voor meer informatie over uw ziekenhuisnota kunt u ook onze informatiekaart Uw ziekenhuisrekening en het eigen risico bekijken. Op de website www.dezorgnota.nl vindt u alle informatie over zorgnota's bij elkaar. Zoekt u meer informatie over de ziekenhuiszorg, bekijk dan de website van de NZa.

Rekening huisarts

Voor informatie over de huisartsenrekening kunt u onze factsheet De rekening van de huisarts lezen.

Rekening geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Alles over uw ggz-rekening leest u in onze informatiekaart Hoe lees ik mijn rekening voor ggz?.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij onze Informatielijn op 088 - 770 8 770 (lokaal tarief). De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: info@nza.nl.

Informatielijn_Erwin_def