Contact

Algemene gegevens

Bezoekadres:
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Postbus 3017
3502 GA Utrecht
Telefoon receptie: 030 - 296 81 11
Fax receptie: 030 - 296 82 96

Informatielijn

Heeft u vragen over (de uitvoering van) de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), bel dan de Informatielijn. U kunt ons bellen op 088 - 770 8 770 (lokaal tarief). U kunt uw vraag ook via e-mail stellen aan info@nza.nl.

Meldpunt

Heeft u een melding van een mogelijke overtreding op de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), door een zorgverzekeraar, zorgkantoor of zorgaanbieder, dan kunt u een melding doen. U kunt een melding doen via het meldingenformulier.