Meldpunt

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dat de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar is. Ook willen we dat informatie over de zorg duidelijk is voor burgers. Om hiervoor te zorgen houden we toezicht op zorgaanbieders (ziekenhuizen, tandartsen, ggz-instellingen) en zorgverzekeraars. Mogelijke overtredingen van uw zorgaanbieder of zorgverzekeraar kunt u bij ons melden. 


Heeft u een melding?

Heeft u het vermoeden dat uw zorgaanbieder of zorgverzekeraar de regels overtreedt? Dan kunt u dit melden bij ons Meldpunt. Bijvoorbeeld wanneer uw zorgaanbieder meer kosten in rekening brengt dan is toegestaan. Of als een verzekeraar niet voldoende informatie geeft over de vergoeding binnen de basisverzekering. Wij kunnen actie ondernemen als zorgpartijen zich niet aan de regels houden. 


Melden bij de NZa

U kunt uw melding aan ons doorgeven via het meldingsformulier of bellen met de Informatielijn op 088 - 770 8 770 (lokaal tarief).

Melding_blauw_kleur

Wat doen wij niet?

 • Wij bemiddelen niet bij een conflict dat u heeft met een zorgaanbieder of verzekeraar. Hiervoor kunt u terecht bij een klachten- en geschillencommissie.
 • We houden geen toezicht op gemeenten. 
 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de inhoud en kwaliteit van de zorg.
 • Klik hier voor een overzicht van andere instanties die uw zorgvraag kunnen beantwoorden. 


Wat doen we met uw melding?

Wanneer u een melding doet, kunt u het volgende van ons verwachten:

 1. We bespreken de melding met u
  Binnen vijf werkdagen neemt een medewerker van de NZa contact met u op over uw melding, om bijvoorbeeld te bekijken of aanvullende informatie nodig is.
 2. We bekijken of iemand de regels overtreedt
  Onze toezichthouders beoordelen uw melding: is het een overtreding van de regels? Zien we dit probleem vaker? Hoe ernstig is het? Na deze eerste beoordeling gaat uw melding naar een van onze toezichtteams.
 3. Wanneer nodig, grijpen we in
  Waar we kunnen, komen we snel in actie. Bijvoorbeeld door opheldering te vragen bij uw zorgaanbieder. Of door uw zorgverzekeraar te vragen zijn website aan te passen. Soms duurt het langer voor we iets met uw melding kunnen doen. Sommige onderzoeken kosten nu eenmaal meer tijd. Waar mogelijk vertellen we u wat we met uw melding hebben gedaan nadat we actie hebben ondernomen.

Uitgave Uw melding, ons toezicht

Uw melding ons toezicht kwartaal 4 2016

U kunt in de uitgave Uw melding, ons toezicht lezen welke meldingen per kwartaal zijn gedaan en welke acties wij hebben uitgevoerd.

Video over ons Meldpunt