Waar kan ik mijn vraag stellen?

Niet met alle vragen over de zorg kunt u terecht bij de NZa. Hieronder hebben we voor u relevante toezichthouders, overheidsinstellingen en organisaties op een rij gezet met hun aandachtsgebieden.  

Adviespunt Zorgbelang
Bij Adviespunt Zorgbelang kunt u terecht als u te maken heeft met zorg en welzijn. Zij geven informatie, advies en ondersteuning over hoe u uw zorg of hulp kunt regelen. Adviespunt Zorgbelang is gratis en onafhankelijk van zorginstellingen, gemeenten, Jeugdzorg en indicatiestellers.


Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College bescherming persoonsgegevens) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Vermoedt u bijvoorbeeld dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens of medisch dossier? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Consumentenbond
De Consumentenbond is het verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor consumenten. U kunt hier terecht met vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen: financiën, zorg, elektronica, interneteconomie, reizen en voeding. De Consumentenbond komt op voor de belangen van alle consumenten. Lidmaatschap is wel vereist.


Geschillencommissie Zorginstellingen

De Geschillencommissie Zorginstellingen behandelt klachten van consumenten tegen een zorginstelling zoals een ziekenhuis of instelling voor gehandicaptenzorg. U kunt hier terecht wanneer u een klacht heeft over schade ontstaan door een behandeling of operatie, beschadiging of vermissing van eigendommen en onvoldoende zorgverlening.


Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt.


Patiëntenfederatie NPCF
De NPCF wil vraaggestuurde zorg voor patiënten en consumenten vanuit het patiëntenperspectief realiseren. Patiëntenfederatie NPCF maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Ze verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel en bieden informatie die u helpt bij het maken van keuzes in de zorg.


Regelhulp
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. U kunt hier terecht met vragen op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.


Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen SKGZ
De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) helpt u bij het oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar wanneer uw zorgverzekeraar u geen bevredigend antwoord geeft.

Zorginstituut Nederland
Bij Zorginstituut Nederland kunt u terecht met vragen over het basispakket. Zij bepalen welke zorg wel of niet wordt vergoed vanuit het basispakket (aanspraken in de zorg). Zij adviseren de overheid namelijk over de inhoud en omvang hiervan. Het Zorginstituut ontsluit informatie over kwaliteit van zorg voor consumenten en voor partijen in de zorg. 

Landelijk Meldpunt Zorg
Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Zij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Zo informeren zij u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips.


Cliëntenraden
Het kan zijn dat de zorginstelling waar u mee te maken heeft, een cliëntenraad heeft waar u terechtkunt met vragen en/of klachten. Dat kan gaan om de geboden kwaliteit van zorg tot de toegankelijkheid van de instelling met rolstoelen. Informeer bij de instelling of er een cliëntenraad is. 


Per Saldo
Per Saldo is de belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget in Nederland.


Tandheelkundig Informatie Punt

Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is de plek waar u kunt aankloppen met vragen over uw gebit. U kunt hier bijvoorbeeld terecht met vragen over het tarief wat u tandarts mag rekenen, of uw vulling aan vervanging toe is en of u een kroon nodig heeft.