Over ons

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zet zich in voor toegankelijke en betaalbare zorg. Wij controleren of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wetten en regels houden. Daarnaast bepalen wij welke zorg aanbieders in rekening mogen brengen. En wat deze zorg (maximaal) mag kosten.

Om dit te kunnen doen is het van belang dat wij horen tegen welke problemen burgers aanlopen. Wij hebben een Informatielijn die u kunt bellen of mailen bij vragen. Heeft u het vermoeden dat een zorgaanbieder of zorgverzekeraar een overtreding begaat? Dit kunt u melden bij ons Meldpunt.

Let op!
Wij bemiddelen niet bij een conflict dat u heeft met een zorgaanbieder of verzekeraar. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij een klachten- en geschillencommissie. Is het belang van consumenten in het geding? Dan grijpt de NZa in.

Over de NZa